English Nazms

Father O Father Here we Come Allah Islam Peace Praise Allah Say He is Allah Thats enough for me There is only one God Wings against my Window Zain Bhika – Go Forward Young Muslims Zain Bhika – To Him we belong Zain Bhika – All Praise Is Due To Allah Zain Bhika – Cloud Of Islam Zain Bhika – Do you know what Islam is Zain Bhika – Fortunate Is He Zain Bhika – From the cradle to the grave Zain Bhika – Glory Be To Allah Zain Bhika – Handsome Yusuf Zain Bhika – Hush Little Baby Zain Bhika – I Want To Know Zain Bhika – I

Children’s Nazms

Tahseen – 99 Names Tahseen – Bismillaah, Alhamdulillaah Tahseen – Count to Ten Tahseen – Days Of The Week Tahseen – Hadith 1 Tahseen – Hadith 2 Tahseen – Hadith 3 Tahseen – Hadith 4 Tahseen – Hadith 5 Tahseen – I Am First A Musalmaan Tahseen – In The Morning When I Wake Tahseen – Kalimahs Tahseen – Laailaaha illalaah Tahseen – Months Of Islaam Tahseen – Yaa Lateefu 01 – Allahs Creations Nasheed in Arabic 01 – I love Allah 02 – I am Muslim I love Allah 02 – Look at Allahs creation 03 – La Ilaaha Illa Allah 03 – The strong one 03 – Young

Arabic Nasheeds – No Music

10 16 Aara Shamsi Aayyu Qalbin Agdemee Akal Ambiya Al Fajru Al Aqsa Unaadi Al Farhu Allahu (Malaysian) Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Al-Qoulu-qoulusawarim Amsat Ma-aan An Tudkhilani Rabbil Jannah Ana Ayuhal Insaanu Ansar Aqzuruni Ashabaaba Umati Attaa kal Baaytee Bakat Ayni (My Eyes Wept) Barodaty Bikraa darulharb_Track1 Deen Al-Islaam Ereteria Faatimah Az-Zahraa Ghurabaa Ghurabaa Gurabaa HAAM HAAM Haariboohu Yaa Idaahu Hab-Bat-Na-Fa-Haa-Tun-Unsiyyah Hamon wa ghamon Haya Hayaah Hayaahayaa Hayaatunaa – Abu Aabid Hayashabaab Imaanaa In Kulli INTAHEREENEE Isbir Fa Innaka Yaa Aseer islamy Iza thoribal Fuaadu Jannah Wa Hoor jza_allah Katabna- abo ali KhaleeAdaiya khally_ Kuntu Maytan Labbaik Islam Lahaa-Naghamun Maaqadal Naam Qatil Nasabul Habib